استاندار کرمان تاکید کرد؛

پرونده‌های راکد قاچاق کالا در کرمان تعیین تکلیف شود

استاندار کرمان با بیان اینکه پرونده‌های راکد قاچاق کالا در کرمان تعیین تکلیف شود، گفت: باید در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز با بزرگان و سرشاخه‌های آن برخورد جدی شود.

به گزارش اقتصاد پنهان، «علیرضا رزم‌حسینی» در بازدید از اداره کل گمرکات استان کرمان، اظهار کرد: متأسفانه در حال حاضر حجم انبوهی از کالاهای قاچاق مکشوفه  در انبارهای اداره کل کمرگات و سازمان اموال تملیکی استان وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه باید با سرشاخه‌های قاچاق کالا در کشور مبارزه شود، افزود: قاچاق نتیجه مسائل اقتصادی است و تا زمانی که اقتصاد سامان نگیرد این روال ادامه  دارد.
استاندار کرمان با تأکید بر اینکه یکی از سیاست‌های دولت یازدهم بهبود وضعیت اقتصادی کشور و مقابله با قاچاق کالا است، گفت: برای تعیین تکلیف پرونده‌های راکد اموال قاچاق مکشوفه باید یک کمیته تشکیل و ظرف مدت ده روز این پرونده‌ها تعیین تکلیف شود.
رزم‌حسینی با تأکید براینکه باید بخش خصوصی ضابطه‌مند شود، تصریح کرد: باید با بزرگان قاچاق کشور برخورد شود تا این پدیده شوم که به اقتصاد کشور لطمه می‌زند، کمتر شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از کالاهای تولید کرمان از گمرکات سایر استان‌ها به خارج از کشور صادر می‌شوند، خاطرنشان کرد: تولیدات کاتد و مس ارزش دو میلیارد دلاری برای صادرات دارد و باید ترتیبی اتخاذ شود تا حتی‌المکان از گمرکات استان کرمان صادر شوند.