معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان سمنان خبر داد؛

کاهش پرونده‌های کالای قاچاق در دادگستری استان سمنان

اقتصاد پنهان- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اشاره به اینکه پیشگیری بهتر از درمان است تصریح کرد: پیشگیری از وقوع جرم شامل مراحلی از جمله ارزیابی، شناسایی، پیشگیری و اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش و از بین بردن عوامل وقوع جرم می باشد.

به گزارش اقتصاد پنهان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه پیشگیری بهتر از درمان است تصریح کرد: پیشگیری از وقوع جرم شامل مراحلی از جمله ارزیابی، شناسایی، پیشگیری و اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش و از بین بردن عوامل وقوع جرم می باشد.
دارینی در جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سمنان گفت: در موضوع قاچاق کالا محدود سازی عامل انسانی و استفاده از سامانه های هوشمند در پیشگیری از قاچاق، مورد نظر قانونگذار در این زمینه بوده است و هماهنگی بیشتر برای راه اندازی سامانه‌های الکترونیکی و ارتباط دهی آنها از اولویت‌های پیشگیرانه در استان است.
وی قاچاق را فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز می‌گردد عنوان کرد و افزود: باید این تشریفات توسط سامانه های هوشمند کنترل و دخالت انسانی کاهش یابد.
دارینی با اشاره به بیانات رهبری و شعار سال بیان داشت: حمایت از کالای ایرانی به معنای صرفا خرید کالا نیست و معنی بسیار وسیعتری را در بر می گیرد که خرید این اقلام تنها مصداق بارز آن است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اشاره به اینکه پیشگیری‌های اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، وضعی و مردمی باید توامان باشد اذعان داشت: تعداد پرونده‌های ورودی در حوزه مبارزه با قاچاق 16درصد کاهش اما ارزش ریالی آن افزایش یافته است که نشان از مدیریت در این بخش و تمرکز بر باندها می‌باشد.
وی ادامه داد: تعامل خوبی در استان وجود دارد و با بهره جویی از مشارکت‌های مردمی و استفاده از ظرفیت اصناف می‌توان به دستاوردهای خوبی دست یافت.

اخبار مرتبط