دستگاه‌های عضو

به موجب ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستگاه‌های عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز عبارتند از:

 1. وزارت دادگستری 13. سازمان تعزیرات حکومتی
 2. وزارت اطلاعات 14. سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی
 3. وزارت امور اقتصادی و دارایی 15. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
 4. وزارت کشور 16. سازمان بازرسی کل کشور
 5. وزارت امور خارجه 17. ستاد کل نیروهای مسلح
 6. وزارت صنعت، معدن و تجارت 18. نیروی انتظامی
 7. وزارت راه و شهرسازی  19. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 8. وزارت جهاد کشاورزی  20. گمرک جمهوری اسلامی ایران
 9. وزارت نفت  21. مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 10. بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 22. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران
 11. نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 23. معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه‌قضائیه
 12. نماینده عضو کمیسیون قضایی و حقوقی 24. نمایندگی تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه

ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: به منظور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذی‌ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستادکل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رییس مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه‌قضائیه و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس‌جمهوری یا نماینده ویژه وی تشکیل می‏‌گردد. تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس جمهوری و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل یکصد و بیست و هفتم (127) قانون اساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاه‌های اجرائی لازم‌الاجراء است.
سایر دستگاه‌های مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه‌قضائیه، نیروهای نظامی و انتظامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های عضو ستاد وظیفه دارند در حدود اختیارات این ستاد، همکاری لازم را با آن داشته باشند.