کشف محموله پرنده زینتی قاچاق در زاهدان

اقتصاد پنهان- دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سیستان و بلوچستان از کشف ۹۰ قطعه پرنده زینتی در شهرستان زاهدان خبر داد.

به گزارش اقتصاد پنهان، یگان حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان پس از کسب اخبار مربوطه از دوستداران و همیاران محیط زیست اقدام به شناسایی یک محموله بزرگ پرنده شامل 90 قطعه پرنده از نوع گونه طوطی کوتوله کرد.
پس از شناسایی محل این محموله توسط یگان حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان در حوزه شهرستان زاهدان این محموله توقیف و یک نفر نیز در این رابطه دستگیر شد.
فرد متخلف به همراه سایر مستندات به مقامات قضایی شهرستان زاهدان جهت پیگیری موضوع تحویل شد.