کشف ۷۰ میلیارد ریال انواع موتور برق و پمپ آب قاچاق در تهران

اقتصاد پنهان- دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران از کشف انواع موتور برق و پمپ آب قاچاق به ارزش ۷۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش اقتصاد پنهان، پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز ویژه شرق استان تهران با اقدامات اطلاعاتی یک باند فعال در حال انجام دپو انواع موتور برق و پمپ آب را شناسایی کردند.
ماموران پس از تعقیب و مراقبت صورت گرفته و اطمینان از وجود کالاهای قاچاق به محل دپو مراجعه کرده و طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه مقادیر زیادی انواع موتور برق و پمپ آب قاچاق را کشف و ضبط کردند.
ارزش ریالی این کالاها حدود 70 میلیارد ریال برآورد شده است.
در این رابطه پرونده اولیه تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.