کشف پتو و پارچه قاچاق در اصفهان

اقتصاد پنهان- دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق استان اصفهان از کشف محموله‌های پتوی خارجی و پارچه قاچاق به ارزش ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال خبر داد.

به گزارش اقتصاد پنهان، ماموران پلیس آگاهی استان اصفهان با آگاهی از دپو و توزیع پتوی خارجی قاچاق توسط فردی در یکی از انبارهای تخلیه بار اطراف شهر اصفهان، رسیدگی به موضوع را در دستورکار قرار دادند.
در بازرسی از محل مورد نظر یک هزار و 145 عدد پتوی خارجی به وزن 4 تن و به ارزش یک میلیارد و 500 میلیون ریال کشف و توقیف شد.
مأموران انتظامی شهرستان شهرضا نیز در بازرسی از یک دستگاه کامیون کشنده که از جنوب کشور به مقصد تهران در حرکت بود، هزار و 41 طاقه پارچه فاقد مدارک گمرکی به ارزش 3 میلیارد ریال را کشف و ضبط کردند.
در رابطه با این دو پرونده دو نفر دستگیر و به مراجع قضائی تحویل شدند.