در هفته عاری از دخانیات انجام شد؛

انهدام نمادین ۵۰ هزار نخ سیگار در مشهد

اقتصاد پنهان- در هفته عاری از دخانیات ۵۰ هزار نخ سیگار قاچاق به طور نمادین در مشهد منهدم شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، در هفته عاری از دخانیات 50 هزار نخ سیگار قاچاق با حضور نمایندگان سازمان‌های ذیربط 30 کیلوگرم تنباکو و 50 هزار نخ سیگار قاچاق در مشهد منهدم شد.
این سیگارها طی هماهنگی به عمل آمده و در اجرای مصوبات کارگروه کنترل دخانیات استان خراسان رضوی همزمان با پنجمین روز از هفته عاری از دخانیات به صورت نمادین امحا شد.
شایان ذکر است تا کنون طی 7 مرحله انهدام 92 تن انواع کالاهای قاچاق مکشوفه به ارزش تقریبی 25 میلیارد ریال در استان خراسان رضوی منهدم شده است.