کشف لنز چشمی قاچاق از انباری در اصفهان

اقتصاد پنهان- پلیس آگاهی استان اصفهان از کشف محموله لنز چشم قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال در یکی از انبارهای شهر اصفهان خبر داد.

به گزارش اقتصاد پنهان، کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان اصفهان در پی کسب خبری مبنی بر دپوی محموله لنز چشمی قاچاق در یکی از انبارهای اطراف شهر اصفهان رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
ماموران پس از انجام تحقیقات و با هماهنگی مقام قضائی از محل مورد نظر بازرسی کردند که درنتیجه 3 هزار و 535 عدد لنز چشمی قاچاق کشف و ضبط شد.
کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه را یک میلیارد ریال برآورد کرده اند.