کشف محموله لوازم الکتریکی قاچاق در شهرضا

اقتصاد پنهان- فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از توقیف ۸ میلیارد ریال لوازم الکتریکی و دستگاه جوش خارجی قاچاق که از جنوب کشور به مقصد تهران در این شهرستان خبر داد.

به گزارش اقتصاد پنهان، ماموران انتظامی ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده که از جنوب کشور به سمت تهران در حرکت بود مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
در بازرسی به عمل آمده از این کشنده تعداد 864 کارتن لوازم الکتریکی خارجی قاچاق کشف شد.
ارزش محموله مکشوفه در این عملیات توسط کارشناسان 4 میلیارد ریال اعلام شده است.
در این خصوص راننده دستگیر و برای انجام اقدامات بعدی به مراجع قضائی تحویل داده شد.
مأموران همچنین در بازرسی از یک دستگاه کامیون کشنده موفق شدند 722 کارتن انواع دستگاه جوش خارجی قاچاق به ارزش 4 میلیارد ریال را کشف کنند.
راننده کامیون مذکور دستگیر و مرجع قضایی تحویل شد.