برگزاری جلسه کمیته فرهنگی و پژوهش کمیسیون استان گلستان

اقتصاد پنهان- نخستین جلسه کمیته فرهنگی و پژوهش کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گلستان با حضور تمام اعضا در محل صدا و سیمای این استان برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، با عنایت به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان حمایت از کالای ایرانی، کمیته فرهنگی و پژوهش کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گلستان با محوریت شعار سال تشکیل جلسه داد.
در این جلسه ضمن ارزیابی اقدامات و بررسی نواقص و کاستی های احتمالی اجرای مصوبات سال قبل تدابیر مقتضی اتخاذ شد.
در ادامه هر یک از اعضا ضمن ارائه گزارشی از برنامه های پیش بینی شده در سال جاری، به بیان نظرات خود پرداختند.
این جلسه با 8 مصوبه عملیاتی در حوزه پژوهش، فرهنگی و آموزشی و اطلاع رسانی به اتمام رسید.