دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان یزد:

خرده‌فرهنگ‌های غلط، زمینه مبادله و مصرف کالای قاچاق را فراهم می‌سازد

اقتصاد پنهان- دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان یزد با اشاره به تهدید سلامت اقتصادی و اجتماعی ناشی از مصرف کالای قاچاق در جامعه گفت: خرده‌فرهنگ‌های غلط و عدم توجه به اثرات مخرب ناشی از مصرف، زمینه مبادله کالای غیرقانونی و رواج کالای قاچاق در کشور را فراهم می‌سازد.

به گزارش اقتصاد پنهان، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان یزد در خصوص شعار حمایت از کالای داخلی و فرهنگ مصرف تولیدات ملی اظهار، داشت: اگر بتوانیم با اطلاع رسانی و آگاه‌سازی مناسب از جنبه‌های مختلف به اثرات مخرب قاچاق کالا و ارز بپردازیم و جامعه این موضوع را موردتوجه قرار دهد، قطعاً به‌سوی حمایت از کالای ایرانی و رونق اقتصادی گام برداشته‌ایم.
احمدترحمی ادامه داد: چنانچه اثرات مخرب رواج و مصرف کالای قاچاق در بین احاد مردم جامعه تبیین شود قطعاً حجم کالای قاچاق در بازار کاهش می‌یابد چراکه وقتی خرید و تقاضایی وجود نداشته باشد دیگر کالای قاچاقی نیز وجود نخواهد داشت.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان یزد وظیفه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برنامه‌ریزی و هماهنگی بین بخشی برای تمام دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با این موضوع بیان و خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند عزم ملی و انسجام اجتماعی است که خوشبختانه این عزم وجود دارد.
ترحمی افزود: کالای قاچاق در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی اثرات مخرب و حتی جبران‌ناپذیر زیادی را بر جای می‌گذارد و گاهی مردم قاچاق را تنها مربوط به کالاهایی خاص می‌دانند اما متأسفانه قاچاق می‌تواند از سبد مصرف خانوار تا عرصه‌های بزرگ اقتصادی نفوذ پیدا کند.
وی گفت: عرضه کالاهایی که از مبادی غیرقانونی واردمی شوند کشور را از درآمدهای گمرگی محروم ساخته، نظارت بر واردات را غیرممکن می‌سازد، زمینه عرضه اجناس تقلبی و بی‌کیفیت را به بهانه قیمت ارزان فراهم می‌کند و از همه مهم‌تر رواج مصرف مواد خوراکی، آرایشی و بهداشتی قاچاق تهدیدهای جدی را در حوزه سلامت به همراه دارد که بعضاً اثرات مخرب مصرف لوازم آرایشی-بهداشتی قاچاق جبران‌ناپذیر است.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان یزد ضمن ابراز خرسندی از موفقیت دولت تدبیر و امید در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: هدف از اجرای این طرح کاهش حجم 10 درصدی قاچاق به‌صورت سالانه در کشور پیش‌بینی‌شده بود که این امر در سطح بالاتری نیز محقق شد.
ترحمی گفت: هر جنس قاچاقی که وارد کشور می‌شود یک حلقه از اشتغال در داخل کشور را کم می‌کند و در راستای حمایت از کالای ایرانی مبارزه با قاچاق از یک‌سو و از آن مهم‌تر عدم مصرف و تمایل به مصرف کالاهای قاچاق و غیرقانونی به عنوانی فرهنگی غالب اثر چشمگیری بر تحقق شعار سال دارد.