کشف ۲۲ هزار عدد پوشاک خارجی قاچاق در شهرستان بینالود

اقتصاد پنهان- معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان رضوی از کشف ۲۲ هزار عدد انواع پوشاک خارجی به ظن قاچاق خبر داد .

به گزارش اقتصاد پنهان، بازرسان سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان رضوی با مشارکت بازرسان و نیروهای اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان طرقبه شاندیز طی بازرسی از چند فروشگاه بزرگ عرضه پوشاک بصورت همزمان بازرسی، حدود 22 هزار عدد انواع پوشاک خارجی به ظن قاچاق را کشف و جمع آوری کردند.
ارزش تقریبی کالاهای مکشوفه توسط کارشناسان 11 میلیارد ریال برآورد شده است.
شایان ذکر است در این خصوص پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.