امحاء ۵۰ تن سیگار قاچاق در استان فارس

اقتصاد پنهان- دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی, هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فارس از امحاء ۵۰ تن سیگار قاچاق در این استان خبر داد.

به گزارش اقتصاد پنهان، 50 تن سیگار قاچاق در محل انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و با حضور نمایندگان دادستانی، دبیرخانه کمیسیون استان، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان امحاء شد.
سیگارهای منهدم شده شامل برندهای مدرن، وینستون، زست و اسکار بود.
کارشناسان ارزش ریالی کالای امحاء شده را حدود 7 میلیارد و 650 میلیون ریال اعلام کردند.