نحوه خرید مستقیم از فروشگاه و تغییر مالکیت دستگاه

خرید مستقیم روشی از خرید است که در آن فروشنده به‌طور مستقیم مالکیت دستگاه را از طریق کارتابل سامانه همتا به خریدار منتقل می‌کند.

 در این روش خریدار پس از مراجعه به فروشگاه و انتخاب دستگاه موردنظر، اقدامات زیر را انجام می دهد:
1. رؤیت شناسه دستگاه(IMEI) (که بر روی جعبه تجهیز و بعضاً بدنه تجهیز نصب شده‌است و با شماره‌گیری کد #06#* در همان دستگاه قابل رؤیت است.
2. پس از استعلام اصالت دستگاه از طریق درگاه‌های ارتباطی با سامانه همتا (درگاه تحت وب، کد دستوریUSSD و تلفن گویا IVR)، فروشنده از طریق درگاه‌های سامانه همتا (درگاه تحت وب، کد دستوریUSSD و تلفن گویا IVR)، مالکیت دستگاه را به خریدار منتقل می‌کند.
3. پس از انتقال مالکیت خریدار می‌بایست موجودی کالای خود را از طریق درگاه تحت وب سامانه همتا بررسی نموده تا از انتقال مالکیت دستگاه از کارتابل فروشنده به کارتابل خود اطمینان خاطر کسب نماید. توصیه می‌شود که خریدار پس از خرید دستگاه را با استفاده از درگاه‌های ارتباطی با سامانه همتا (درگاه تحت وب، کد دستوریUSSD و تلفن گویا IVR) فعال نموده و در اصطلاح تست کند.
4. فروشنده موظف است که همراه گوشی و جعبه آن کد فعال سازی(Ac) را نیز به خریدار ارائه نماید و لازم است خریدار جهت اطمینان از محرمانه بودن کد مذکور بلافاصله (Ac) را از طریق کارتابل تغییر دهد.

نحوه خرید غیرمستقیم از فروشگاه و تغییر مالکیت دستگاه
خریدغیرمستقیم روشی از خرید است که در آن مالکیت دستگاه به‌طور مستقیم به کارتابل فرد خریدار منتقل نمی‌شود بلکه خریدار از طریق کدفعال‌سازی این انتقال مالکیت را انجام می‌دهد. در این روش خریدار پس از مراجعه به فروشگاه و انتخاب دستگاه موردنظر، اقدامات زیر را انجام می دهد:
1. رؤیت شناسه دستگاه (IMEI) (که بر روی جعبه دستگاه و بعضاً بدنه دستگاهنصب شده‌است و با شماره‌گیری کد *#06# در همان دستگاه قابل رؤیت است.)
2. پس از استعلام اصالت دستگاه از طریق درگاه‌های ارتباطی با سامانه همتا ، فروشنده به همراه تجهیز، کد فعال‌سازی را به خریدار تحویل می‌دهد و اگر برای دستگاه به دلایلی کد فعال‌سازی وجود نداشت، از طریق درگاه‌های سامانه همتا، اقدام به تولید کد فعال‌سازی برای دستگاه موردنظر می‌نماید.
3. پس از فعال‌سازی دستگاه از طریق درگاه‌های سامانه همتا توسط خریدار، مالکیت تجهیز به وی منتقل شده و دستگاه از فهرست موجودی کالای فروشنده حذف و به فهرست موجودی کالای خریدار منتقل می‌شود.

نحوه خرید مستقیم از فروشگاه مجازی و تغییر مالکیت دستگاه
خرید مستقیم روشی از خرید است که در آن فروشگاه مجازی به‌طور مستقیم مالکیت دستگاه را به کارتابل سامانه همتای خریدار منتقل می‌کند.در این روش، خریدار پس از مراجعه به درگاه اینترنتی فروشگاه مجازی و رؤیت نماد اعتماد الکترونیکی آن، دستگاه موردنظر (دارای شناسه دستگاه (IMEI)) را انتخاب می‌کند.
1. استعلام اصالت شناسه دستگاه(IMEI)از طریق درگاه‌های ارتباطی با سامانه همتا
2. با وارد نمودن شماره تلفن همراه/شماره ملی خود، اقدام به خرید دستگاه می‌نماید. در این حالت گوشی با شناسه دستگاه(IMEI)موردنظرمستقیماً به کارتابل خریدار انتقال می‌یابد.

نحوه خرید غیرمستقیم از فروشگاه مجازی و تغییر مالکیت دستگاه
خرید غیرمستقیم از فروشگاه مجازی روشی از خرید است که در آن مالکیت دستگاه به‌طور مستقیم به کارتابل فرد خریدار منتقل نمی‌شود بلکه خریدار از طریق کدفعال‌سازی مالکیت دستگاه را در اختیار می‌گیرد.در این روش، خریدار پس از مراجعه به درگاه اینترنتی فروشگاه مجازی و رؤیت نماد اعتماد الکترونیکی آن، دستگاه موردنظر (دارای شناسه دستگاه (IMEI)) را انتخاب می‌کند.
1. استعلام اصالت شناسه دستگاه (IMEI)از طریق درگاه‌های ارتباطی با سامانه همتا
2. پس از دریافت دستگاه به همراه کد فعال‌سازی، ضروری است خریدار نسبت به کنترل تطابق شناسه دستگاه(IMEI)در درگاه اینترنتی و روی جعبه یادستگاه اقدام نماید.

نحوه خرید مستقیم از فردی دیگر و تغییر مالکیت دستگاه
خرید مستقیم روشی از خرید است که در آن فروشنده گوشی راساً به‌طور مستقیم مالکیت دستگاه را از طریق کارتابل سامانه همتا به خریدار منتقل می‌کند.
1. رؤیت شناسه دستگاه(IMEI) (که بر روی جعبه دستگاهو بعضاً بدنه دستگاه نصب شده‌است و با شماره‌گیری کد *#06# در همان دستگاه قابل رؤیت است)
2. انتقال مالکیت دستگاه به خریدار توسط فروشنده از طریق درگاه های سامانه همتا پس از استعلام اصالت دستگاه
3. بررسی موجودی کالا توسط خریدار، پس از انتقال مالکیت
(توضیح اینکه بعد از فرآیند خرید /فروش IMEI گوشی جدید باید در کارتابل خریدار ثبت شود)

نحوه خرید غیرمستقیم از فردی دیگر و تغییر مالکیت دستگاه
خرید غیرمستقیم روشی از خرید است که در آن مالکیت دستگاه به‌طور مستقیم به کارتابل فرد خریدار منتقل نمی‌شود بلکه خریدار از طریق کد فعال‌سازی این انتقال مالکیت را انجام می‌دهد.
1. رؤیت شناسه دستگاه(IMEI) (که بر روی جعبه دستگاه و بعضاً بدنه دستگاه نصب شده‌است و با شماره‌گیری کد *#06# در همان دستگاه قابل رؤیت است)
2. اعطای تجهیز به همراه کد فعال سازی به خریدار
3. انتقال مالکیت دستگاه به خریدار
4. بررسی فهرست موجودی کالای خریدار از طریق درگاه تحت وب سامانه همتا
(توضیح اینکه بعد از فرآیند خرید /فروش IMEI گوشی جدید باید در کارتابل خریدار ثبت شود)

نکات:
چنانچه فرد پس از خرید، متوجه شد شناسه‌ها با یکدیگر یکسان نیستند یا پیغام غیر قانونی بودن گوشی را از طریق پیامک دریافت نمود بلافاصله باید گوشی را عودت دهد.
در خرید اینترنتی نیز پس از تحویل گوشی، پیشنهاد می‌شود فرد اقدامات فوق را انجام دهد و در صورتی که پس از پرداخت هزینه متوجه مغایرتی در موارد فوق شد، تا 7 روز فرصت دارد تا گوشی را عودت و مبلغ پرداخت شده را دریافت کند.
تأکید می‌شود که مصرف‌کننده هیچ هزینه‌ای برای اقدامات فوق نباید پرداخت کند و در صورتی که فروشنده به اسم رجیستری بخواهد هزینه‌ای دریافت کند، اکیدا توصیه می‌شود خریدار آن فروشگاه را ترک نماید.
(توضیح اینکه بعد از فرآیند خرید /فروش IMEI گوشی جدید باید در کارتابل خریدار ثبت شود)