کشف تجهیزات دریافت از ماهواره در شهرستان شیراز

اقتصاد پنهان- دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی, هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فارس از کشف تجهیزات دریافت از ماهواره در شهرستان شیراز خبر داد.

به گزارش اقتصاد پنهان، ماموران انتظامی شهرستان شیراز هنگام کنترل خودروهای عبوری و ایجاد ایست و بازرسی در محور شیراز به سروستان به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شده و دستور ایست دادند.
خودروی مذکور به محض مشاهده ماموران اقدام به فرار نمود که در ادامه با تعقیب و گریز متوقف شد.
در بازرسی از این خودرو  تعداد 342 دستگاه رسیور و 80 عدد ال ان بی کشف و ضبط شد.
در این خصوص پرونده مربوطه تشکیل و به مرجع قضایی ارسال شد.