تحلیلی بر وضعیت تعرفه و حمایت از تولید ملی و تاثیر آن بر قاچاق کالا

سازمان‌های جهانی اعم از WTO، ITCوUNCTAD در تحلیلی وضعیت تعرفه را در کشورهای مختلف جهان بررسی و در سال ۲۰۱۳ منتشر نموده‌اند. این تحلیل که به صورت سالانه منتشر می‌گردد، شامل مجموعه جامعی از تعرفه‌های اعمال شده توسط هر یک از۱۵۹ عضوسازمان تجارت جهانی به همراه کشورهای دیگر از جمله کشورهای عضو ناظر است.

در این بررسی ایران بعد از جزیره باهاما، در جایگاه دوم کشورهای دارای بالاترین تعرفه قرار گرفته است. مطابق آمار سازمان تجارت جهانی، بالاترین متوسط نرخ‌های تعرفه در سال 2013 میلادی چنین است: باهاما 35.9درصد، ایران 26.6درصد، سودان 21.2درصد، جیبوتی 21درصد و مولداوی 20درصد.

فایل PDF ضمیمه، خلاصه‌ای از این تحلیل است.