بررسی آماری وضعیت قاچاق در کشور طی سال ۱۳۹۲ (ترانزیت)

معاونت فرهنگی و پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بررسی وضعیت موجود قاچاق کالا و ارز در کشور اقدام به تهیه سلسله گزارش‌هایی کرده است که با اختصاص هشتمین شماره از آن به موضوع ترانزیت تحت عنوان «بررسی آماری وضعیت قاچاق در کشور طی سال ۱۳۹۲» منتشر می‌شود.

جمعیت قابل توجه کشورهای همسایه و رشد اقتصادی آن‌ها سبب شده است که بسیاری از این کشورها برای ایجاد ارتباط تجاری بین آسیای مرکزی و خاورمیانه با کشورهای اروپایی و بالعکس، از خاک ایران استفاده نمایند.

کوتاه و ارزان بودن مسیر دو مزیت عمده برای استفاده از جاده‌های ایران جهت ترانزیت محسوب می‌شود. با این حال برخی از کشورهای همسایه که از لحاظ استراتژیک قابل قیاس با ایران نیستند توانسته اند درآمد بسیار بالایی را از طریق ترانزیت بدست آورند.

از طرف دیگر طبق گزارش‌های رسیده، افراد سودجو با سوء استفاده از فرصت و مزیت‌های موجود در ترانزیت، از آن برای قاچاق کالا به داخل و خارج کشور بهره می‌برند که در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سلامت جامعه بسیار زیان بار است اما در حال حاضر آمار رسمی از قاچاق در بستر ترانزیت وجود ندارد که جای تحقیق دارد.

در این گزارش به بررسی اجمالی عملکرد حمل و نقل در زمینه کالا در کشور طی سال 1392 بسنده خواهد شد.

فایل PDF ضمیمه خلاصه‌ای از گزارش مذکور طی سال 92 است.