بررسی آماری وضعیت قاچاق در کشور طی سال ۱۳۹۲ (سوخت)

معاونت فرهنگی و پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بررسی وضعیت موجود قاچاق کالا و ارز در کشور اقدام به تهیه سلسله گزارش‌هایی کرده است که با اختصاص هفتمین شماره از آن به موضوع سوخت تحت عنوان «بررسی آماری وضعیت قاچاق در کشور طی سال ۱۳۹۲ » منتشر می‌شود.

مصرف فرآورده‌های نفتی انرژی‌زا شامل بنزین موتور (سوپر و معمولی)، نفت سفید، نفتگاز و نفت کوره در سال 1392 جمعاً مقدار 6.89 میلیارد لیتر (6.245 میلیون لیتر در روز) بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 درصد افزایش داشته است.

گفتنی است که مقدار مصرف این فرآورده‌ها در سال 1391، 2.84 میلیارد لیتر بوده است.

از مجموع مصرف فرآورده‌های نفتی انرژی‌زا در سال 1392، نفتگاز با سهم 3.43 درصد (8.38 میلیارد لیتر)، بنزین معمولی با سهم 3.26 درصد (6.23 میلیارد لیتر)، نفت کوره با سهم 2.24 درصد (7.21 میلیارد لیتر)، نفت سفید با سهم 7.5 درصد (3.4 میلیارد لیتر) و بنزین سوپر با سهم 4.1 درصد (2.1 میلیارد لیتر) به ترتیب رتبه اول تا پنجم را به خود اختصاص داده‌اند.

فایل PDF ضمیمه خلاصه‌ای از گزارش مذکور طی سال 92 است.