کارگروه آمار و اطلاعات کمیسیون مبارزه با قاچاق استان مرکزی برگزار شد

اقتصاد پنهان- سومین جلسه کارگروه آمار و اطلاعات کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی به ریاست آدینه دبیر کمیسیون استان برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، در این جلسه آدینه ضمن برشمردن اهمیت آمار و اطلاعات در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر همکاری همه اعضای کارگروه در مسیر تدقیق آمار و توسعه اطلاعاتی کمیسیون تأکید کرد.
در ادامه اهمیت و ضرورت تدوین و استانداردسازی جداول آماری و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع استانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه مقرر شد با همکاری اعضای کارگروه آمار و اطلاعات کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی، پس از استخراج اقلام آماری و فیلدهای اطلاعاتی جامع و تشکیل جداول پایه اطلاعاتی، تشکیل بانک اطلاعاتی جامع بر بستر فناوری‌های نوین در دستور کار این کارگروه قرار گیرد.