پودمان تخصصی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ویژه قضات محاکم برگزار شد

اقتصاد پنهان- پودمان تخصصی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ویژه قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در محاکم سراسر کشور با هدف افزایش مهارت‌های تخصصی قضات محاکم به مدت سه روز برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، این دوره آموزشی با حضور اساتید مجرب در این حوزه، با هدف آشنایی قضات با آخرین شگردهای ارتکاب قاچاق کالا و ارز و سامانه‌های موضوع مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری مرکز آموزش منابع انسانی قوه قضاییه، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نمایندگی قوه قضاییه در این ستاد از ابتدای هفته جاری آغاز و به مدت سه روز برگزار شد.

همچنین از سرفصل‌های حقوقی این دوره می‌توان به حقوق گمرکی، تحلیل حقوقی جزای عمومی و اختصاصی و دادرسی در جرایم قاچاق کالا و ارز اشاره کرد.

گفتنی است، پودمان تخصصی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ویژه قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در دادسراهای سراسر کشور نیز در آبان‌ماه سال جاری برگزار شد.