برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان سمنان

اقتصاد پنهان- سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان سمنان با هدف تقویت تولید ملی با هدف تجاری سازی فناوری و ایجاد زیربنای تولید در راستای تقویت تولید ملی و اشتغال جوانان برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، سومین نمایشگاه ارائه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار استان سمنان با حضور 72 دستگاه اجرائی، دانشگاه و مراکز آموزش عالی و شرکت های دانش بنیان برگزار شد.
در این نمایشگاه بیش از 200 دستاورد در غرفه های پارک های علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان در معرض نمایش گذاشته شد تا صاحبان سرمایه با شناسائی طرح‌های ارائه شده، برای تولید و توسعه محصولات خود و تقویت تولیدات ایرانی سرمایه گذاری نمایند.
در این نمایشگاه آثار پژوهشی در زمینه حمایت از تولید ایرانی و مبارزه با قاچاق و همچنین اقدامات و فعالیتهای دبیرخانه  و کارگروه های تخصصی کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان و شهرستانها در زمینه های مختلف ارائه شد.