برگزاری نشست بین المللی معرفی فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری ایران

اقتصاد پنهان- نشست بین المللی معرفی فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری ایران به همت استانداری سمنان و با مشارکت فدراسیون جهانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهان در تهران برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، این نشست بین المللی با حضور 100 سرمایه گذار معتبر بین‌المللی از 40 کشور، ده‌ها شخصیت حقیقی و حقوقی تراز اول اقتصادی جهان و ده‌ها شرکت تجاری معتبر و شناخته شده جهانی در سالن همایش‌های صداوسیما برگزار شد.
استاندار سمنان در این نشست با بیان اینکه بعد از تشکیل دولت، شرایط برای سرمایه‌گذاری در کشور بهتر شده است به طوری که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی احساس امنیت کردند، تصریح کرد: سرمایه گذاران امروز باید حس کنند قوانین و شرایط کشور حامی آنهاست، در استان سمنان بیش از هفت هزار میلیارد تومان تفاهم نامه بین بخش خصوصی و دولتی منعقد شده که منجر به افزایش تولیدات ملی، ایجاد اشتغال و ارتقای کیفیت محصولات داخلی خواهد شد.
خباز با اشاره به لزوم تقویت تولیدات داخلی وجذب سرمایه گذاران، افزود: شرایط امروز کشور برای سرمایه گذاری بسیار مطلوب است که می توان با جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و ارتقای کیفیت محصولات ایرانی ضمن رقابت با محصولات خارجی و قاچاق، نیم نگاهی به صادرات داشت، چون کشورهای اطراف ایران می‌تواند بازار خوبی برای کالاهای تولیدی کشورمان باشد.
استاندار سمنانادامه داد: نحوه سرمایه گذاری خارجی باید در جهت حمایت از تولید ملی باشد و باید با استفاده از سرمایه گذاری خارجی و مشارکت با آنان در پروژه های اقتصادی، بنیه ی تولید داخلی کشور را تقویت نماییم. 
ویبا بیان اینکه استان سمنان امروز در چهارراهی طلایی قرار دارد که سرمایه‌گذاری در آن می‌تواند تولیدکننده را با جمعیت قابل توجهی از استان های اطراف ارتباط دهد، اظهار داشت: سه منطقه ویژه اقتصادی این استان در شهرهای گرمسار، سمنان و دامغان آماده سرمایه‌گذاری است، وجود معادن غنی و قوی نیز این استان را در کشور برجسته کرده و این معادن برای سرمایه‌گذاری و تقویت تولیدات داخلی آماده شده است.