طرح خود پالایشی سطح عرضه اتحادیه فناوران رایانه استان تهران

اقتصاد پنهان- در ادامه فاز دوم طرح خود پالایشی سطح عرضه استان تهران، این طرح با محوریت اتحادیه‌ فناوران رایانه در غالب ۳ تیم مشتمل بر نمایندگان کمیسیون استان، بازرسی صنعت معدن تجارت و اتحادیه مذکور آغاز شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، با عنایت به جدیت مبارزه در سطح عرضه با بهره مندی از ظرفیت اتحادیه ها و اصناف، فاز دوم طرح خود پالایشی سطح عرضه با محوریت اتحادیه‌هایی که نمونه تولید داخلی دارند، در غالب 3 تیم مشتمل بر نمایندگان کمیسیون استان، بازرسی صنعت معدن تجارت و اتحادیه فناوران رایانه آغاز شد.
تا کنون واحدهای صنفی اتحادیه های لوازم ورزشی، کفش های ماشینی، پوشاک و خرازان مورد بازرسی و بازدید قرار گرفته‌اند.
در مجموع از ابتدای طرح مذکور از 5 هزار و 576 واحد صنفی بازدید شد و به 2 هزار و 543 واحد که مصادیق تخلف داشتند اخطار قانونی داده شد.
همچنین  به 2 هزار و 649 واحد  اخطار شفاهی داده شد و از 384 واحد صنفی که با تغییر رویکرد و رویه، کاملا در مسیر قانون و عرضه اجناس وارداتی قانونی یا داخلی فعالیت داشته اند تقدیر شد.