برگزاری جلسه کمیته آمار و اطلاعات کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سمنان

اقتصاد پنهان- جلسه کمیته آمار و اطلاعات کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سمنان با حضور اعضا در محل استانداری سمنان برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، هاشمی جانشین دبیر و رئیس دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سمنان با بیان اینکه در ساماندهی مسیرهای پیش رو آمار و اطلاعات نقشی اساسی دارند، گفت: برای شناخت درست یک مجموعه و روندهای آن و تجزیه و تحلیل به آمار نیازمندیم.
وی با اشاره به نقش آمار در بحث تصمیم سازی و سیاست گذاری تصریح کرد: گاهی اعداد و ارقام بیش از یک سخنرانی اثرگذار است و در برگیرنده تحلیل‌های بنیادین است.
هاشمی کمیته آمار و اطلاعات کمیسیون استان سمنان را مرجع صالح رسیدگی به مباحث و آمارهای موردنظر دستگاه‌های ذیل کمیسیون عنوان کرده و اذعان داشت: انتظار می رود دستگاه ها آمارهای مدنظر را دقیق، به‌موقع و تحلیلی ارائه دهند تا بتوان در راستای مبارزه ای برنامه ریزی شده و مدون با پدیده شوم قاچاق گام برداشت. 
در ادامه نمایندگان دستگاه ها به نحوه تهیه آمار و هماهنگ نمودن دستگاه ها در رصد موضوعات مطالبی بیان نمودند و  پس از بررسی آمارهای دستگاه های کاشف در سالجاری و بحث و تبادل نظر پیرامون مباحث مطروحه مصوباتی بتصویب رسید.