برگزاری کارگروه فرهنگی و تبلیغات کمیسیون مبارزه با قاچاق استان سمنان

اقتصاد پنهان- جلسه کارگروه فرهنگی و تبلیغات کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سمنان با حضور اعضا در محل سالن جلسات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، در این جلسه جمال مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سمنان بیان داشت: برای آنکه در آینده، جامعه‌ای عاری از قاچاق داشته‌باشیم و اقتصاد مقاومتی پله‌های موفقیت را طی کند، باید نسل آینده را با فرهنگ منطبق با اقتصاد و خرید کالای ایرانی تربیت کنیم و امروزه نهادینه‌سازی فرهنگ با آموزش‌های غیرمستقیم برای کودکان و نوجوانان امکان‌پذیر است.
وی با بیان برخی فعالیت‌های مهم این کانون در راستای مبارزه با قاچاق از جمله آموزش‌های غیرمستقیم و تخصصی کودکان و نوجوانان در امر فرهنگ خرید کالای ایرانی و نخریدن کالای قاچاق، قصه گویی با موضوعات مبارزه با قاچاق کالا و خرید کالای ایرانی، ایجاد نمایشگاه های نوشت افزار تولید داخل کشور، پخش فیلم ها و برنامه های مرتبط با موضوع خرید کالای ایرانی، ایجاد میز مطالعه خانواده در مراکز کانون پرورش فکری و فعالیت های 34 گانه کانون پرداخت.
در ادامه هاشمی جانشین رئیس و رئیس دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با اشاره به اهمیت و تأثیرگذاری کار فرهنگی درحوزه‌ی مبارزه با قاچاق کالا وارز، تصریح کرد: استان سمنان در این حوزه اقدامات شاخصی انجام داده است.
وی خواستار گسترش فعالیت‌های فرهنگی در حوزه‌ی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حمایت از تولیدات داخلی توسط دستگاه‌های مختلف با نگاه مردمی شد.
هاشمی با بیان اینکه طی نظرسنجی انجام شده توسط صدا و سیما، مشخص شد که فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی این کارگروه در سطح استان، تأثیر بسزایی در ایجاد نگرش اجتماعی برای خرید کالای ایرانی و نخریدن کالاهای خارجی خصوصا کالای قاچاق داشته است، خواستار ادامه فعالیت ها را از همه اعضا شد.