برگزاری جلسه کمیته آمار و اطلاعات کمیسیون استان گیلان

اقتصاد پنهان- اولین جلسه کمیته آمار و اطلاعات کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گیلان در سال جاری برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، در این جلسه نادر عبداله‌پور، مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری و دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گیلان با اشاره به اهمیت اطلاعات و آمار صحیح و دقیق به عنوان مرکز ثقل تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها بر همکاری دستگاه‌های عضو کمیته آمار و اطلاعات استان و نیز ارسال به موقع آمار و اطلاعات قاچاق کالا و ارز تأکید کرد.

در ادامه نمایندگان حوزه آمار دستگاه‌های موضوع مواد 36، 44 و 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اعلام آمادگی در خصوص تهیه و ارسال آمار و اطلاعات قاچاق کالا و ارز نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند.

در شیوه‌نامه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقداماتی نظیر هماهنگی در دریافت آمار و اطلاعات حوزه قاچاق، تقاطع‌گیری و صحت‌سنجی آمارهای ارائه شده، بررسی طرح‌های دانشگاهی در خصوص برآورد حجم قاچاق و تهیه گزارش‌های آماری تحلیلی به عنوان شرح وظایف کمیته آمار و اطلاعات کمیسیون‌ برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان‌های سراسر کشور ابلاغ شده است.