دبیر کمیسیون استان مازندران:

مبارزه با قاچاق اولویت اقتصادی دولت است

اقتصاد پنهان- جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان رامسر به ریاست علی پیرفلک مشاور استاندار و دبیر کمیسیون استان مازندران در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، در این جلسه پیرفلک با اشاره به اهمیت حمایت از واحدهای تولیدی و جذب سرمایه گذاری در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، یکی از مهمترین عوامل دستیابی به اهداف فوق را مبارزه همه جانبه و جدی با قاچاق کالا و ارز دانست و گفت: امروز مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اولویتهای اقتصادی دولت تدبیر و امید است که باید در این راه همه دستگاه‌های عضو با جدیت و تعامل به نحو احسن وظایف خود را اجرا نمایند.
دبیر کمیسیون مبارزه باقاچاق کالا و ارز استان مازندران با اشاره به راه اندازی سامانه های متعدد مربوط به حوزه مبارزه باقاچاق کالا وارز، گفت: امروز دستگاه‌های مبارزه کننده باید دانش و علم خودر را حوزه مبارزه با قاچاق افزایش داده و با آموزش مناسب آخرین شگردها و راهکارهای قاچاقچیان را شناسایی و خنثی نمایند.