افزایش نظارت در بخش نرم افزاری مبارزه با قاچاق در سمنان

اقتصاد پنهان- جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سمنان به ریاست استاندار و با حضور اعضا در محل استانداری سمنان برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، خباز استاندار سمنان قاچاق را از موانع اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: با تلاش و افزایش نظارت ها در بخش نرم افزاری و تحقق اهداف دولت الکترونیک می‌توانیم قدمهای بزرگی را در این راه ارزشمند برداریم.
رئیس کمیسیون برنامه ریزی،هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سمنان درخصوص خسارتهای قاچاق بیان داشت: کالای قاچاق به اقتصاد کشور و تولیدکنندگان لطمه بزرگی را وارد می‌نماید و تولید را نابود می‌کند و وقتی تولید نابود شود به تبع آن بیکاری افزایش یافته و امنیت ما را به خطر می‌اندازد.
اسلامی راد دبیر کمیسیون برنامه ریزی،هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سمنان نیز گفت: دولت توانسته است در چند سال گذشته قاچاق کالا را به مقدار قابل توجهی کاهش دهد که نشان از استمرار برنامه های دولت تدبیر و امید بر تشدید مبارزه با این پدیده مخرب در زمینه های متعدد بوده است.
وی در ادامه گزارش مبسوطی از اقدامات کمیسیون و کارگروه های مربوطه طی شش ماهه سال جاری را ارائه داد و به روند افزایش فعالیت ها و تلاش همه دستگاه‌ها در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و کاهش حجم قاچاق اشاره نمود.
در ادامه نیک کار قائم مقام صداوسیمای استان درخصوص ارزیابی صورت گرفته توسط واحد پژوهش صداوسیما در زمینه استفاده از تولیدات داخلی در حوزه ترویج مصرف کالاهای ایرانی، گسترش تبلیغات محیطی و تلویزیونی و تولید برنامه‌ با موضوع ترویج فرهنگ مصرف کالای ایرانی و میزان تاثیر فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در تغییر نگرش مردم در خرید کالای ایرانی را به اعضای حاضر ارائه نمود.