رئیس سازمان غذا و دارو خبر داد

تغییر مدیریت یارانه‌ای راه حل قاچاق داروهای گران

برای جلوگیری از خروج داروهای گران قیمت مدیریت یارانه‌ای را تغییر دادیم تا دارو با قیمت واقعی وارد بازار شود.

به گزارش اقتصاد پنهان دکتر رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران گفت: قاچاق دارو به 2 صورت خروج داروهای گران از کشور و ورود داروی تقلبی است.

وی افزود: ممکن است یک داروی گران نوع تقلبی به دلیل قیمت ارزان آن وارد کشور شود و داروهایی که گران است اگر یارانه‌ای و بیمه‌ای باشند از شبکه ما خارج شوند.

دکتر دیناروند خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از قاچاق داروها و خروج آنها از کشور ما مدیریت یارانه‌ای دارو را تغییر دادیم و به جای اینکه یارانه را به شرکت‌های وارد کننده و تولید کننده بدهیم تا دارو را با قیمت پایین وارد کنند این یارانه را به شرکت‌های بیمه تبدیل کردیم تا با قیمت واقعی وارد بازار شوند.