کشف ۷ کیلوگرم مصنوعات طلا در فرودگاه شهید مدنی تبریز

اقتصاد پنهان- عوامل گمرک مستقر در فرودگاه شهید مدنی تبریز ، فردی که حامل ۷ کیلوگرم مصنوعات طلای قاچاق بود را شناسایی و دستگیر کردند.

به گزارش اقتصاد پنهان، عوامل تشریفات گمرکی فرودگاه شهید مدنی تبریز در یکی از پروازهای ورودی از کشور ترکیه حین کنترل به یکی از مسافرین مشکوک شده و وی را مورد بازرسی دقیق قرار دادند.
در بازرسی بدنی، عوامل گمرک موفق به کشف 7 کیلوگرم انواع مصنوعات طلای قاچاق شدند که به طرز بسیار ماهرانه در یک کمربند جاسازی شده بود.
طلاهای مکشوفه و متهم به عوامل یگان حفاظت هواپیمایی مستقر در فرودگاه شهید مدنی تبریز تحویل شد.