نشست مشترک اعضای اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی

اقتصاد پنهان – اولین جلسه هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاه‌های عضو با اعضای هیئت تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، مصطفی شایسته، مدیرکل امور مجلس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این جلسه طرح تحقیق و تفحص را به عنوان فرصتی برای تبیین دستاوردهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز برشمرد و گفت: دستگاه‌های عضو ستاد از طرح تحقیق و تفحص استقبال و در اجرای آن با هیئت همکاری و هماهنگی همه جانبه خواهند داشت و آن را فرصتی برای تشریح اقدامات مثبت صورت گرفته می‌دانند.
انارکی، نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت تحقیق و تفحص نیز هدف مجلس از اجرای این طرح را بررسی آسیب‌ها و بهبود روند مبارزه با قاچاق عنوان کرد و اظهار داشت: نمایندگان مجلس در خصوص موضوعات زیربنایی، مبادی رسمی و آمار حجم قاچاق ابهاماتی دارند که با تحقیقات بیشتر برطرف می‌شود.
همچنین کبیری نماینده مردم خوی و از دیگر اعضای هیئت تحقیق و تفحص در این جلسه گفت: سیاست‌های دولت‌ها در امر مبارزه با قاچاق، روند این مبارزه و دلائل ناکافی بودن مبارزه با قاچاق از موضوعاتی است که در اجرای این طرح به آن پرداخته می‌شود.
نمایندگان دستگاه‌های عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز آمادگی کامل خود را برای همکاری با هیئت تحقیق و تفحص اعلام نمودند و نسبت به چگونگی اجرای آن نظرات خود را ابراز داشتند.
شناسایی و محاسبه نقاط بهینه سخت‌گیری و سهل‌گیری در فرایند تجارت، پیش‌بینی تکالیف جدید منابع و جایگزینی مبارزه سیستمی از طریق سامانه‌های الکترونیکی به جای مبارزه میدانی، از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود.
در پایان مقرر شد با تشکیل کمیته‌های تخصصی در هر حوزه از موضوعات مورد نظر نمایندگان مجلس و استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های مندرج در مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق، این امر با سرعت و دقت بیشتری پیگیری و اجرا شود.