برگزاری جلسه ستاد توزیع دارو استان سمنان با رویکرد مقابله با قاچاق دارو

اقتصاد پنهان- جلسه ستاد توزیع دارو استان سمنان با حضور معاون و کارشناسان معاونت غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی سمنان و شاهرود و مدیران شرکت های پخش دارویی استان با رویکرد مقابله با قاچاق دارو برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، در این جلسه دکتر زینعلی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با اشاره به حداقل رساندن کمبودهای دارویی استان با اطلاعات دریافتی از داروخانه‌ها  و همچنین بهره‌گیری از سامانه جامع انبارها و سایر سامانه‌های طراحی شده از قبیل سامانه TTAC سازمان غذا ودارو، گفت: باید برای جلوگیری از عرضه داروهای غیر مجاز، تقلبی و قاچاق و همچنین تامین داروی مورد نیاز استان علاوه بر افزایش دامنه اطلاعات وجبران کمبودها، مشکلات، چالش ها و نیازهای شرکت‌های دارویی جدی تر از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
در این جلسه با توجه به اهمیت مبارزه با قاچاق فرآورده های سلامت محور و معضلات عرضه داروهای غیر مجاز، تقلبی و قاچاق، در خصوص روش‌های پیشگیری و مبارزه با قاچاق و تقلب فرآورده‌های دارویی بر‌ اساس قوانین و مقررات اجرایی مطالبی عنوان شد و مقرر شد انبارهای دارو مورد شناسایی و رصد قرار گیرد.