کارگروه پیشگیری از عرضه خارج از شبکه و مقابله با قاچاق فرآورده های نفتی در خوزستان برگزار شد

اقتصاد پنهان- کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان خوزستان از برگزاری جلسه کارگروه پیشگیری از عرضه خارج از شبکه و مقابله با قاچاق فرآورده های نفتی در این استان خبر داد.

به گزارش اقتصاد پنهان، نشست کارگروه پیشگیری از عرضه خارج از شبکه و مقابله با قاچاق فرآورده های نفتی در خوزستان در سالن جلسات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز با حضور کلیه اعضاء برگزار شد.
در این نشست ضمن پیگیری مصوبات جلسات قبل، برنامه جلسات و عملیاتی سال 96 تدوین و پیشنهادات اعضاء مورد بررسی قرار گرفت.