نشست بررسی آراء تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در خوزستان برگزار شد

اقتصاد پنهان- نشست موضوع تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان خوزستان مبنی بر بررسی آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب با حضور دستگاه های عضو برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، دوازدهمین نشست مشترک استانی موضوع تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دفتر دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی  و نظارت بر مبارزه با اقچاق کالا و ارز استان خوزستان و با حضور نمایندگانی از تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، مرزبانی، گمرک و اداره اطلاعات برگزار شد.
در این جلسه به 14 فقره پرونده مطروحه در این خصوص رسیدگی شد و 2 فقره پرونده مورد اعتراض  قرار گرفت.
طبق تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت یا ستاد و یا عنداللزوم دستگاه کاشف، قابل تجدیدنظرخواهی است. پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می شود. رأی شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراء است.