برگزاری کارگاه آموزشی مفهوم شناسی و پدیده قاچاق در آذربایجان غربی

اقتصاد پنهان- کارگاه آموزشی مفهوم شناسی اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و امنیتی پدیده قاچاق کالا و ارز در محل استانداری آذربایجان غربی برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، کارگاه آموزشی مفهوم شناسی پدیده قاچاق کالا و ارز و با حضور گلستانی‌زاده معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رادفر معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، مصطفوی مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری، مدیران دستگاه‌های اجرایی، اقتصادی و فرمانداران شهرستان‌های تابعه استان برگزار شد.
در این کارگاه مبانی ریشه‌ای و اصلی قاچاق کالا و ارز در کشور، خطرات امنیتی پدیده قاچاق کالا، آسیب شناسی اجتماعی و قابل تأمل قاچاق کالا بر اقتصاد، اشتغال، تولید ملی، تجارت داخلی و خارجی، نقش و اهمیت فناوری اطلاعات و آمار و قوانین و مقررات در مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین عملکرد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق طی چهار سال گذشته و آخرین وضعیت سامانه‌های جامع و زیرسامانه‌های پیشگیری در امر مبارزه با قاچاق از سوی گلستانی زاده و رادفر تشریح شد.