یادداشت/علی اکبر زارعی نژاد

پانزدهمین سالروز صدور فرمان رهبر معظم انقلاب در مورد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

اقتصاد پنهان- در سالروز صدور فرمان رهبرمعظم انقلاب (مدظله‌العالی) زارعی نژاد، دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز طی یادداشتی سیر نامگذاری شعارهای سال و نکات بیان شده در فرمان رهبر معظم انقلاب را بیان داشت.

سیر نامگذاری هر ساله از سوی رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) به منظور اولویت بخشی،جهت دهی، رویکرد و تبیین  اقدامات وفعالیت های مهم وشاخص کشور نشان می دهد که مهمترین معضل و موضوع مطرح در حوزه های مختلف و در شعارهای سال مباحث  اقتصادی است که به صورت جامع در چند سال اخیر با عنوان «اقتصاد مقاومتی» بیان شده است.
سال 1396 محور اصلی شعار سال اقتصاد مقاومتی و زیر اقدام تبیین شده آن تولید، اشتغال عنوان شده است. ایشان در حرم مطهر رضوی در ابتدای سال درباره‌ی موضوع اقتصاد و  الزامات مهم و متعددی چون تولید قوی، مدیریت قوی، رفع وابستگی، ارتقاء پول ملی، شناسایی و رفع خلأهای اقتصادی امروز کشور، بیکاری، بخصوص بیکاری جوانان تحصیل‌کرده و... نکاتی بی بدیل را مورد اشاره قرار دادند. با بررسی چند ساله اخیر در شعارهای سال و دیگر سخنرانی های معظم له توجه ویژه ایشان به مقوله مبارزه با قاچاق کالا وارز به عنوان یکی از مولفه های مهم در سامان دهی اقتصادی کشور نمایان و مشهود است.
12 تیر ماه سالروز صدور فرمان رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) در موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که به نظر کارشناسان یکی از جامع و بی نظیر ترین فرامین معظم له می باشد. با مطالعه و بازخوانی متن فرمان وجود یک نگرش سیستمی و منطبق بر اشراف اطلاعاتی جامع و کامل بر موضوع را می توان به وضوح دید می شود. در این فرمان بی نظیر رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) نکات اصلی و ضروری  این امر را به صورت واضح وشفاف بیان فرموده‌اند. این نکات در یک چارچوب کلی بیان گر: بیان مسئله، آثار وپیامدها، جامعه هدف ، روش حل یا مقابله ودر نهایت حفظ دستاوردهای آن می باشد،نکات بیان شده در بررسی های جامع تر ارتباط مستقیم با ثبات اقتصادی یک جامعه را به نمایش می گذارد.
درمتن فرمان رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) با بیان مسئله در قالب جمله تأکیدی "گسترش پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن" همه جانبه بودن موضوع را دربر گرفته و عدم توجه و برنامه ریزی لازم در این امر را خطرجدی وبزرگ ودارای تأثیر مخرب بر اقتصاد وجامعه دانسته اند و در غایت خودعدم توجه به آن و بی توجهی به برنامه ریزی منسجم و لازم در این امر را یادآور شده و به حوزه های آسیب پذیراز فعل قاچاق مانند تولید، تجارت قانونی، سرمایه گذاری واشتغال اشارات بسیار دقیقی را بیان فرموده اند. بر اساس دانش و علم آینده پژوهی و نگاه دقیق تر، متن فرمان مبین اشراف اطلاعاتی کامل و همه جانبه معظم له برموضوع و تبیین جامع و کامل آن ، جامعه هدف و آسیب زایی موثر و مهم پدیده قاچاق کالا و ارز در توان اقتصادی نظام امری فرادستگاهی دانسته و ضرورت مشارکت و همکاری تمامی دستگاه هایی را که می توانند به نحوی در این امر دخیل باشند خطاب قرار داده و نکته مهم وحائز اهمیت آن قید کلمه واجب است تاکیدی جدی بر ایفای نقش تمامی دستگاه ها در مبارزه با این پدیده  مخرب و شوم دانسته اند.
با توجه نکات برگرفته از فرمان و تطبیق آن با الزامات اقتصادی در ابتدای سال ضرورت مدیریت مبتنی بر سرعت، دقت، جامعیت و ... در اقدامات و برنامه ریزی های کلان را از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز که متولی اصلی ساماندهی، سیاست گذاری، نظارت وهماهنگی این امر می باشد را در دو مقوله عرضه و تقاضا با استفاده از ظرفیت های پژوهشی علمی، دانشگاهی، حوزوی و ... کشور با روحیه بسیجی را می‌طلبد. که این همکاری و مشارکت علمی دانشگاهی با مشارکت های مردمی خود سرفصل جدیدی را در راستای تحقق گفتمان سازی مقوله قاچاق کالا و ارز را در کشور که خواسته معظم له نیز می باشد را ایجاد می کند که باید مبتنی بر اندیشه و راهبردهای مشخص و علمی انجام گیرد.