استاندار سمنان:

مبارزه با قاچاق در راستای توسعه عدالت اجتماعی است

اقتصاد پنهان- جلسه کمیسیون برنامه ریزی،هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سمنان به ریاست استاندار و با حضور اعضا در محل استانداری سمنان برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان خباز استاندار سمنان و رئیس کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان نامناسب ترین و ظالمانه ترین ضربه به اقتصاد را قاچاق عنوان کرده و گفت: عده ای سودجو تنها با در نظر گرفتن منافع شخصی خود به اقتصاد و تولید ملی ضربه می زنند و ثروت های نامشروع و کلان کسب می کنند.
وی مبارزه با قاچاق را اقدامی شایسته در راستای توسعه عدالت اجتماعی دانست و خاطر نشان کرد: باید دنبال ابداع و بکارگیری راهکارها و روش های نوین باشیم تا بتوانیم در راستای مبارزه با قاچاق قدمی موثر برداشته و به وظیفه الهی و انسانی خود عمل کنیم.
استاندار سمنان حسن استفاده از فضای مجازی، بهره گیری از ظرفیت های هنرمندان و دانش آموزان را از جمله راهکارهایی برای فرهنگ سازی در زمینه مبارزه با قاچاق عنوان کرده و افزود: می توان با اجرای برنامه های دقیق حجم قاچاق را به صفر هم رسانید.
در ادامه اسلامی راد دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اقتصاد مقاومتی را برنامه ای دراز مدت با رویکرد پیشگیرانه جهت جلوگیری از اسیب رسانی های دشمن به ایران اسلامی عنوان کرده و بیان داشت: مبارزه با قاچاق یکی از اقدامات مهم در راستای تحقق این سیاست هاست.
وی آسیب شناسی و ریشه یابی پدیده قاچاق را پیش نیاز مبارزه با آن عنوان کرده و به بیان اهم اقدامات دولت یازدهم از جمله آسیب شناسی ها، برنامه ها و اقدامات مقابله ای و پیشگیرانه پرداخت.
در ادامه فرمانداران و روسای کارگروه های مربوطه به تشریح و ارائه برنامه های خود درسال 96 و همچنین به مناسبت 12 تیرماه پرداختند که پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی اتخاذ شد.