برگزاری جلسه بررسی آراء متضمن برائت کمیسیون استان گیلان

اقتصاد پنهان- جلسه بررسی آراء برائت یافته کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت برمبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گیلان برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، سومین جلسه بررسی و ارزیابی آراءمتضمن برائت موضوع تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز  به ریاست نادر عبداله پور دبیر کمیسیون استان گیلان و با حضور دستگاه‌های کاشف و مامور وصول درآمدهای دولت برگزار شد.
در این جلسه 9 پرونده از آرای برائت و منع تعقیب صادره ازسوی شعب تعزیرات حکومتی استان مورد بررسی قرار گرفت.