مبارزه اصلی با قاچاق کالا در تولید کیفی با قیمت مناسب اتفاق می‌افتد

اقتصاد پنهان- استاندار قزوین در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: کیفیت در تولید هنوز به درجه مطلوب نرسیده تا با کالای خارجی رقابت کند و مبارزه اصلی با کالای قاچاق باید در تولید اتفاق بیافتد.

به گزارش اقتصاد پنهان، فریدون همتی استاندار قزوین در اولین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین در سال جاری روند قاچاق کالا را کاهشی ارزیابی کرد و اظهار داشت: می‌توان قاچاق کالا را با استفاده از روش های سلبی و ایجابی به طور کامل ریشه کن نمود.

وی افزود: در حوزه سلبی نیروی انتظامی، قوه قضائیه، تجهیزات گمرکات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا نقش اصلی را در مبارزه با قاچاق کالا انجام می‌دهند و در روش‌های ایجابی با عرضه تولیدات داخلی مرغوب با قیمت مناسب می‌توان قاچاق کالا را به طور کامل از بین برد.

استاندار قزوین با تأکید بر تشدید مبارزه با قاچاق کالا به منظور حمایت از تولید داخلی و تقویت بخش خصوصی، گفت: فرهنگ سازی برای مصرف تولید ملی و از آن مهم‌تر مرغوبیت کالا و قیمت مناسب اهمیت بالایی دارد.