برگزاری جلسه کارگروه فرهنگی و تبلیغات کمیسیون استان مرکزی

اقتصاد پنهان- جلسه کارگروه فرهنگی و تبلیغات کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی، به ریاست آدینه مدیر کل امنیتی، انتظامی و دبیر کمیسیون و با حضور آقای نگارش نژاد مدیر کل فرهنگی ستاد مبارزه با قاچاق در محل استانداری مرکزی برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، در ابتدای جلسه، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی گزارشی از عملکرد کارگروه در سال 95 ارائه کرد و موانع، مشکلات و راه کارهای موجود در راستای تحقق برنامه های فرهنگی و تبلیغاتی کمیسیون را تبیین نمود.
در ادامه نگارش نژاد مدیرکل فرهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن ارائه گزارشی از اقدامات فرهنگی ستاد مرکزی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، برنامه های سال 96 ستاد را بر اساس چشم انداز پنج ساله تشریح و انتظارات ستاد را از اعضای کارگروه بیان نمود.
وی پیشگیری و تقدم پیشگیری بر مقابله با قاچاق را از مهمترین دلایل کاهش چشمگیر قاچاق دانست و بر لزوم آگاهی بخشی و مدیریت تقاضا در این زمینه به ویژه در بین بانوان و نهادهای آموزشی تأکید کرد.    
در پایان اعضا گزارش عملکرد خود را همراه با پیشنهادات و برنامه های خود ارائه نمودند.