بررسی آمار وضعیت قاچاق در کشور طی سال ۱۳۹۲ (بازرگانی خارجی)

معاونت فرهنگی و پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بررسی وضعیت موجود قاچاق کالا و ارز در کشور اقدام به تهیه سلسله گزارش‌هایی کرده است که با اختصاص پنجمین شماره از آن به موضوع بازرگانی خارجی تحت عنوان «بررسی آماری وضعیت قاچاق در کشور طی سال ۱۳۹۲» منتشر می‌شود.

به گزارش اقتصاد پنهان، در این گزارش به بررسی وضعیت ترانزیت کالا از ایران به کشورهای هدف پرداخته شده است.
در سال 1392 تعداد 156 کشور جهان مقصد کالاهای صادراتی ایران بوده‌اند. در این بین بترتیب ده کشور چین، عراق، امارات متحده عربی، هند، افغانستان، ترکیه، ترکمنستان، پاکستان، مصر و آذربایجان 90 درصد وزن و 83 درصد ارزش صادرات ایران را بخود اختصاص داده‌اند.
در سال 1392 از 120 گمرک کشور صادرات صورت گرفته است. 67 درصد وزن و 66 درصد ارزش صادرات بترتیب از ده گمرک منطقه ویژه عسلویه، شهید رجایی، پتروشیمی بندر امام خمینی، معاونت صادرات تهران، شهید باهنر، مشهد، منطقه ویژه بوشهر 1، بندر امام خمینی، اصفهان و اراک صورت گرفته است.
تعداد کد تعرفه کالاهای وارداتی در سال 1392 تعداد 5230 قلم بوده است که نسبت سال 1391 تعداد 90 کد تعرفه کاهش یافته است.
در دوره مورد بررسی متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی 1514 دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 12 درصد افزایش یافته است.
در دوره مورد بررسی از 134 کشور جهان مبداء واردات ایران بوده‌اند، ده کشور عمده که 77 درصد وزن و 79 درصد ارزش واردات به کشور مربوط به آنها می‌باشد عبارتند از : امارات متحده عربی، چین، هند، جمهوری کره، ترکیه، آلمان، سوئیس، هلند، انگلستان و ایتالیا.
در سال 1392 واردات کالا به کشور از 89 گمرک انجام شده است که ده گمرک عمده فعال در این زمینه بترتیب عبارتند از : شهید رجایی، بندر امام خمینی، معاونت واردات و ترانزیت تهران، حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی، منطقه ویژه بوشهر 1، منطقه آزاد بندر انزلی، خرمشهر، شهید باهنر، منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 2 و امیر آباد که 86 درصد وزن و 82 درصد ارزش واردات را بخود اختصاص داده‌اند.
در سال 1392 سه قلم عمده کالای وارداتی به کشور عبارتند از: وسایل نقلیه موتوری با وزن 105 هزار تن و ارزش 2803 میلیون دلار، برنج نیمه یا کامل سفید شده با وزن 1955 هزار تن و ارزش 2300 میلیون دلار و کنجاله با وزن 2808 هزار تن و ارزش 1827 میلیون دلار بوده است.

فایل PDF ضمیمه خلاصه‌ای از گزارش مذکور طی سال 92 است.