شرایط انتخاب کارگزار طرح فروش سوخت مرزی در کرمانشاه اعلام شد

اقتصاد پنهان-شرایط انتخاب کارگزار در زمینه طرح فروش سوخت به ساکنین روستاهای حاشیه ۲۰ کیلومتر مرز مشخص و اعلام شد.

به گزارش اقتصاد پنهان به نقل از روابط عمومی استانداری کرمانشاه دبیر کمیسیون برنامه ریزی،هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان طی گفتگویی از مشخص شدن شرایط برای انتخاب کارگزار جهت طرح فروش سوخت به ساکنین روستاهای حاشیه 20 کیلومتر مرز خبر داد.
بهرام فاضلی زاد شرایط انتخاب کارگزار را دارابودن کارت بازرگانی صادرات و واردات در زمینه فرآورده های نفتی، توانمندی تخصصی برای اجرای امور محوله، دارا بودن حسن سابقه،  تایید صلاحیت های عمومی و کیفری کارگزاران توسط ارگانها و سازمان های قضایی، امنیتی و انتظامی، داشتن بنیه مالی لازم و کافی برای پرداخت حداقل یک مرحله سود تعیین شده به افراد ذینفع فاقد بودن سوء سابقه فرار مالیاتی و سایر داشتن شرایط مورد نظر توسط فرمانداری های مربوط عنوان کرد.
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری، مدارک لازم را جهت ثبت نام فتوکپی اساسنامه، فتوکپی کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره به همراه گواهی آخرین وضعیت تغییرات (اصل یا کپی برابر با اصل) در راستای معرفی تعاونی یا شرکت مورد نظر کارگزار برشمرد.
دبیر کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تصریح کرد: ضروری است که کارکزاران با رعایت موارد مذکور نسبت به به انجام فراخوان عمومی در سطح شهرستان به منظور شناسایی و معرفی آن دسته از تعاونی ها و شرکت های واجد الشرایط به عنوان کارگزار و یا عاملیت فروش اقدام و تا تاریخ 19  بهمن ماه امسال نتیجه را به این دبیرخانه اعلام نمایند.
وی گفت: به درخواست هایی که پس از تاریخ مذکور ارسال گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.