کشف ۳ هزار و ۲۰۰ عدد پوشاک قاچاق در یزد

اقتصاد پنهان- پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز مستقر در ایست و بازرسی شهید مدنی مهریز با توقیف محموله ذغال و بررسی بار موفق به کشف ۳۲۰۰ ثوب پوشاک قاچاق شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، مأمورین مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان یزد با کنترل خودروهای عبوری محور جنوب به شمال استان در گلوگاه شهید مدنی مهریز به یکدستگاه تریلر حامل ذغال که از بندرعباس عازم تهران بود مشکوک شده، و آن را توقیف کردند.
در بررسی محموله، تعدادی گونی حاوی 3 هزار و 200 عدد پوشاک خارجی قاچاق به ارزش تخمینی بالغ بر یک میلیارد ریال از زیر بار کشف نمودند.
در این رابطه محموله توقیف و متهم به مرجع ذیصلاح رسیدگی مستقر در گلوگاه معرفی گردید.