سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا به پویا نیوز اعلام کرد:

قاچاق خاک واقعیت ندارد

اقتصاد پنهان- قاسم خورشیدی اظهار داشت: بررسی‌های بعمل آمده حاکی است که تا کنون حتی یک مورد قاچاق خاک از استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان گزارش نشده است.

به گزارش اقتصاد پنهان به نقل از پایگاه خبری تحلیلی پویا نیوز خورشیدی در این خصوص افزود: موضوع صیانت و پیشگیری از قاچاق خاک بدلیل اهمیت همیشه مورد توجه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است. استان هرمزگان به ویژه جزیره هرمز به دلیل دارا بودن طیف گسترده‌ای از خاک‌های رنگی که تعداد آن‌ها را تا 70 نوع ذکر می‌کنند همیشه مورد استقبال گردشگران و مسافران بوده که بعضاً مقدار کمی بعنوان سوغات به همراه می‌برند و موضوعیت قاچاق را ندارد.

خورشیدی تصریح کرد: در زمره خاک‌های صنعتی، تنها خاکی که از جزیره هرمز خارج می‌شود، خاک سرخ از یک معدن دارای پروانه بهره‌برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت است و با نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط و رعایت تشریفات قانونی به انجام می‌رسد که 60 درصد از معدن مذکور متعلق به اهالی جزیره بوده و مجوز صادره نیز در حال بازنگری است.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: در استان بوشهر شبهه‌ی صادرات خاک توسط یک شرکت سیمان گزارش شده بود که پس از بررسی توسط دستگاه‌های متولی مشخص شد، محموله‌های صادراتی نوعی خاک است به نام کلینگر که ترکیب اولیه تولید سیمان است و به شکل رسمی و قانونی صادر می‌شود.
خورشیدی در پایان یادآور شد، به دلیل اینکه خاک جزو منابع پایه محسوب می‌شود صدور مجوز قانونی برای صادرات خاک کشاورزی، مرتعی و نباتی ممنوع بوده و صرفاً صادرات خاک صنعتی با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوعیت داشته و قانون حفاظت از خاک در کمیسیون‌های مرتبط در مجلس در حال بررسی است.
خورشیدی افزود: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و کمیسیون‌های برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سراسر کشور دقت و نظارت لازم را در حفظ این سرمایه ملی داشته و دارد.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص تعیین تکلیف خودروهای لوکس قاچاق و پایان مهلت چهارماهه ی تعیین شده به پویا نیوز گفت: مطابق آئین نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فروش کالاهای ضبط قطعی از جمله خودرو منوط به صادرات بوده و در غیراینصورت امحاء می‌شود.
قاسم خورشیدی تصریح کرد با توجه به زمان اجرای دستورالعمل نحوه صادرات و امحای کالاهای قاچاق، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در حال برگزاری مزایده فروش خودرو به شرط صادرات است و چنانچه سازمان مذکور در فروش خودروهای مکشوفه‌ی قاچاق  به شرط صادرات از طریق مزایده توفیقی نداشته باشد باید نسبت به امحاء آن اقدام شود.
خورشیدی در خصوص عقب نشینی از امحاء کالاهای قاچاق گفت: آنچه همواره مورد تأکید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است اصل عدم بازتوزیع کالاهای مکشوفه قاچاق در بازار داخلی است و برای امحاء کالاهای قاچاق ضبط قطعی، قانونگذار در مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شرایطی را تعیین کرده که در آئین نامه مربوطه به نحوه اجرای آن اشاره کرده است و عقب نشینی در کار نیست.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: هیچ وقفه‌ای در امحای کالاهای قاچاق ضبط قطعی صورت نگرفته و به شکل مستمر در سراسر کشور شاهد امحای آن هستیم به طور مثال در استان خراسان رضوی در تاریخ 95.9.24 به میزان 20 تن و ارزش بیش از 1.5 میلیارد ریال، استان مرکزی در تاریخ 95.9.24 به میزان 20 تن به ارزش  بیش از 2 میلیارد ریال، استان اصفهان در تاریخ 95.8.26 به میزان 20 تن و ارزش 10 میلیارد ریال و در استان کردستان در تاریخ 95.9.26 به میزان 10 تن و به ارزش 2 میلیارد ریال انواع کالاهای قاچاق امحاء شده است.