مدیرکل فرهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح کرد:

تاثیر گسترده آموزش و پرورش در مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف جامعه

اقتصاد پنهان- نشست کارگروه برنامه ریزی و هماهنگی با حضور مدیر کل فرهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دبیر کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مدیرکل و معاونین آموزش و پرورش استان خراسان رضوی برگزار شد.

 به گزارش اقتصاد پنهان، در این جلسه نگارش نژاد با اشاره به وجود بیش از 13 میلیون دانش آموز و بیش از یک میلیون و 300 هزار فرهنگی شاغل در کشور نهادهای آموزشی اعم از آموزش و پرورش ، دانشگاه ها و حوزه ها را اولویت های جامعه هدف ستاد مرکزی در اشاعه فرهنگ صحیح الگوی مصرف و مدیریت تقاضا دانست و استفاده از ظرفیت علمی، آموزشی و ترویج توانایی‌های بی بدیل موجود در آموزش و پژوهش را ضروری خواند .
وی با اشاره به آسیب‌های مختلف ناشی از پدیده شوم قاچاق کالا و ارز، ایجاد گفتمان عمومی در سطح معلمان و دانش آموزان را یکی از اهداف فرهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و تبیین بحث قاچاق کالا و ارز و آگاهی بخشی در خصوص آسیب های ناشی از آن را ضروری خواند.
در ادامه مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت های بالا، توانایی اجرا و فعالیت های فرهنگی و آموزشی آن اداره کل در سطوح مختلف تحصیلی و معلمان، در زمینه های برگزاری همایش ها، مسابقات و موضوعات درسی و پژوهشی بر آمادگی این اداره کل در جهت همکاری همه جانبه در راستای فرهنگ سازی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره نمود و پیشنهاد تنظیم تفاهم نامه ای میان اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی و دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز  استان را مطرح نمود.