هفتمین جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فارس برگزار شد؛

بررسی اجرای طرح سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا در استان فارس

اقتصاد پنهان- هفتمین جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فارس به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس و اعضاء اصلی کمیسون استان برگزار و نحوه اجرای سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا در استان فارس بررسی شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، در این جلسه هادی پژوهش، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس و جانشین رئیس کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گفت: یکی از اقدامات مؤثر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز اجرای این طرح در سطح کشور می باشد و تاثیرات بسیار موثری در پیشگیری از قاچاق دارد.
وی با تاکید بر اجرای دقیق آیین نامه های اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط دستگاه های مرتبط، افزود: دستگاه های استانی مطالبات خود را از وزارتخانه ها درخواست نمایند و کمیسیون استان با برنامه ریزی مناسب مشکلات را مرتفع نماید.
در ادامه سید احمد احمدی زاده، دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان ضمن ارائه گزارشی از عملکرد کمیسیون و کارگروه های مربوطه، گفت: قاچاق کالا و ارز فرایندی پیچیده است که باید با اقدامات جهادی توسط دستگاه‌های عضو کمیسیون با آن مبارزه شود.
وی افزود: به زودی جلسه ای به با حضور استان‌های جنوبی در خصوص سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا و نحوه اتصال سامانه ها به دستگاه های مرتبط در شهرستان بندرعباس  برگزار خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به وضعیت انبارهای اموال تملیکی از دستگاه های قضایی و تعزیرات خواست تا تعیین تکلیف پرونده های قاچاق را تسریع کنند.
احمدی زاده ضمن تاکید بر تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبار سازمان اموال تملیکی استان بر اساس آیین نامه های اجرایی، اطلاع رسانی گسترده به تجار و بازرگانان استان به خصوص ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها را ضروری دانست.
در ادامه نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل گمرکات استان گزارش کاملی از عملکرد و جزئیات سامانه های مربوطه و نحوه اتصال سامانه های مربوطه ارائه نمودند.