کشف ۲ میلیارد ریال پتوی قاچاق در شهرضا

اقتصاد پنهان- دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی ونظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان از کشف محموله پتوی قاچاق به ارزش ۲ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش اقتصاد پنهان، ماموران انتظامی ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده اسکانیا که از جنوب کشور به سمت تهران در حرکت بود مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
در بازرسی از این کامیون ، یک محموله پتوی قاچاق فاقد هر گونه مدارک معتبر گمرکی کشف شد.
ارزش محموله کشف شده توسط کارشناسان مربوطه دو میلیارد ریال اعلام شده است.
در این خصوص راننده و سرنشین کامیون دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.