گزارش شماره ۴

بررسی کشفیات قاچاق در کشور طی سال ۱۳۹۲ (بررسی کشفیات قاچاق کالا در سطح عرضه)

معاونت فرهنگی و پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بررسی وضعیت موجود قاچاق کالا و ارز در کشور اقدام به تهیه سلسله گزارش‌هایی کرده است که با اختصاص چهارمین شماره از آن به موضوع بررسی کشفیات قاچاق کالا در سطح عرضه تحت عنوان «بررسی کشفیات قاچاق در کشور طی سال ۱۳۹۲» منتشر می‌شود.

در این گزارش به بررسی وضعیت کشفیات کالای قاچاق در سطح عرضه پرداخته شده است. از عمده سازمانهای کاشف در سطح عرضه می‌توان به شورای اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ناجا و غیره اشاره نمود.
در حال حاضر تنها سازمان کاشف که در سطح عرضه فعالیت می‌کند و آمار و اطلاعات کشفیات در سطح عرضه را در اختیار این اداره کل قرار می‌دهد شورای اصناف می‌باشد لذا در این گزارش تنها آمار در سطح عرضه شورای اصناف لحاظ گردیده است.

متن کامل این گزارش از قسمت مستندات مرتبط قابل دریافت است.