رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک مشهد:

فعالیت‌های ستاد مبارزه با قاچاق در حوزه پوشاک به ثمر نشست

اقتصاد پنهان- رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک مشهد ضمن ابراز رضایت و قدردانی از فعالیتهای کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان خراسان رضوی گفت: فعالیت‌های ستاد مبارزه با قاچاق در حوزه پوشاک به ثمر نشست.

به گزارش اقتصاد پنهان، سید مهدی لسان‌طوسی، رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک مشهد گفت : موضوع پیگیری قاچاق کالا نتایج خوبی داشته است و برای تولید کنندگان مشهد انگیزه ایجاد کرده تا مجدداً به عرصه تولید بازگردند .
وی با اشاره به حضور دوباره و پر قدرت تولیدکنندگان افزود : این همان چیزی است که ما و همه مسئولین استان و کشور انتظارش را داریم .
رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک مشهد اظهار داشت: نظارت مبادی ورودی کمک شایانی به استفاده از ظرفیت تولید و اشتغال در حوزه پوشاک مشهد کرده است و این امر منجر به بهبود وضعیت کسب و کار در این استان شده است.
وی ادامه داد: بدیهی است مبارزه با قاچاق کالا و تقویت تولید، از مواردی است که در صورت پیگیری اصولی، به آینده ای روشن تر در خصوص کارآفرینی و پویایی اقتصاد می انجامد.
لسان‌طوسی در پایان از زحمات استاندار و اعضای کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی تشکر و قدردانی کرد.