برگزاری سومین جلسه کارگروه هماهنگی اطلاعات و عملیات کمیسیون استان فارس

اقتصاد پنهان- سومین جلسه کارگروه هماهنگی اطلاعات و عملیات کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فارس با حضور دستگاه های عضو کمیسیون برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، در ابتدای این جلسه گزارشی از روند کشفیات کالاهای قاچاق در نه ماهه سال جاری، اقدامات انجام گرفته و مشکلات موجود در استان توسط سرهنگ سروقد جانشین پلیس آگاهی استان ارائه شد.
در ادامه سید احمد احمدی زاده، دبیر کمیسیون استان فارس به تشریح اقدامات انجام گرفته در کمیسیون استان، برنامه ها و سیاست های ستاد مرکزی پرداخت .
احمدی زاده با اشاره بر سیاست های کمیسیون استان و ستاد مرکزی بر اقدامات پیشگیرانه، ضمن تشکر از زحمات پرسنل مبارزه با قاچاق کالا وارز ناجا، بر شناسایی سرشاخه ها، انبارهای محل دپوی کالاهای قاچاق تاکید نمود.
وی با اشاره به سیاست‌های ستاد در نحوه برخورد با  سطح عرضه، بر واگذاری اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای در سطح عرضه به دستگاه های متولی نظیر سازمان صنعت، معدن و تجارت، دانشگاه علوم پزشکی و اتحادیه های مرتبط تاکید نمود.
همچنین ساداتی، رئیس دادگاه های انقلاب اسلامی شیراز ضمن ارائه اقدامات موثر انجام گرفته در دادگستری استان با اشاره به برخی از مشکلات موجود در تشکیل پرونده های خرد و جزئی در استان، هدف‌گذاری دستگاه های کاشف را برانجام اقدامات اطلاعاتی گسترده و شناسایی و انهدام باندهای کلان قاچاق بر شمرد.
در انتها نیز اعضاء جلسه نیز به بیان دیدگاهها و پیشنهادات پرداختند و گزارش عملکرد خود را ارائه نمودند.